• TL Step Up And Down Transformer

    TL Step Up ба Down Transformer

    Дамжуулах ба доош трансформатор TL-ийн шатлалт ба доош трансформатор нь хувьсах гүйдлийн нэрлэсэн хүчдэл нь орон нутгийн цэвэр хүчдэлээс ялгаатай электрон тоног төхөөрөмжид зориулагдсан бөгөөд тэдгээрийг нэрлэсэн хүчдэлийн хязгаарт ашиглахаар зардаг. Үр ашиг: Эрчим хүчээ 95% хэмнэх, хурдан эхлэх, хурдан хариу өгөх, бүрэн хамгаалалт, өндөр нарийвчлалтай гаралтын хүчдэл. Хэрэглээ: Компьютер, Хуулбарлах, ILLumination систем, Эмнэлгийн хэрэгсэл, Хөргөгч, Аюулгүй байдлын талаар анхааруулах тоног төхөөрөмж, Хөтөлбөрийн хяналттай телефон ...